تور داخلی - اصفهان -

اصفهان 3روز

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
هتل جام فیروزه هتل هتل جام فیروزه (BB)میدان امام
تماس بگیرید
670,000
 
 
 
هتل آوین هتل هتل  آوین
تماس بگیرید
915,000
 
 
 
هتل صفوی هتل هتل صفوی (BB)
تماس بگیرید
955,000
 
 
 
هتل شیخ بهایی هتل هتل شیخ بهایی (BB)
تماس بگیرید
970,000
 
 
 
هتل سپاهان هتل هتل سپاهان (BB)
تماس بگیرید
995,000
 
 
 
هتل آوین هتل هتل  آوین
تماس بگیرید
1,060,000
 
 
 
هتل سفیر هتل هتل سفیر (BB)ISFAHAN
تماس بگیرید
1,100,000
 
 
 
هتل پارسیان کوثر هتل هتل پارسیان کوثر (BB)
تماس بگیرید
1,200,000
 
 
 
هتل عباسی هتل هتل عباسی (BB)
تماس بگیرید
1,230,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

هتل جام فیروزههتل هتل جام فیروزه (BB)(میدان امام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 670,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل آوینهتل هتل  آوین

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 915,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل صفویهتل هتل صفوی (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 955,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل شیخ بهاییهتل هتل شیخ بهایی (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 970,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل سپاهانهتل هتل سپاهان (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل آوینهتل هتل  آوین

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,060,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل سفیرهتل هتل سفیر (BB)(ISFAHAN)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل پارسیان کوثرهتل هتل پارسیان کوثر (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل عباسیهتل هتل عباسی (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,230,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
توضیحات

2 شب اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی- یک گشت نیمروزی

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
T:44255409 -
T:44255409
T:44255409
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور JSI-0012 نام تور اصفهان 3روز تعداد شب 2 ایرلاین تور هوایی وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/09/20 میلادی : 2018/12/11