تور داخلی - اصفهان -

اصفهان 3روز

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
هتل جام فیروزه هتل هتل جام فیروزه (BB)میدان امام
تماس بگیرید
650,000
 
 
 
هتل صفوی هتل هتل صفوی (BB)
تماس بگیرید
680,000
 
 
 
هتل اصفهان هتل هتل اصفهان (BB)
تماس بگیرید
690,000
 
 
 
هتل آوین هتل هتل  آوین
تماس بگیرید
870,000
 
 
 
هتل عالی قاپو هتل هتل عالی قاپو (BB)
تماس بگیرید
930,000
 
 
 
هتل عباسی هتل هتل عباسی (BB)
تماس بگیرید
990,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

هتل جام فیروزههتل هتل جام فیروزه (BB)(میدان امام)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 650,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل صفویهتل هتل صفوی (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 680,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل اصفهانهتل هتل اصفهان (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 690,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل آوینهتل هتل  آوین

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 870,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل عالی قاپو هتل هتل عالی قاپو (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 930,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل عباسیهتل هتل عباسی (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
توضیحات

 

با توجه به متغییر بودن نرخ بلیط وهتل قیمت برای تاریخ مورد نظر شما محاسبه می گردد.

 

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
T:44255409 -
T:44255409
T:44255409
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور JSI-0012 نام تور اصفهان 3روز تعداد شب 2 ایرلاین تور هوایی وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/09/20 میلادی : 2018/12/11