تور داخلی - شیراز -

شیراز 3روز

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
هتل ارگ هتل هتل ارگ (BB)
تماس بگیرید
690,000
 
 
 
هتل اطلس هتل هتل اطلس (BB)
تماس بگیرید
790,000
 
 
 
هتل پارک سعدی هتل هتل پارک سعدی (BB)
تماس بگیرید
870,000
 
 
 
هتل آریو برزن هتل هتل آریو برزن (BB)
تماس بگیرید
870,000
 
 
 
هتل پرسپولیس هتل هتل پرسپولیس (BB)
تماس بگیرید
970,000
 
 
 
هتل زندیه هتل هتل زندیه (BB)
تماس بگیرید
970,000
 
 
 
هتل پارس هتل هتل پارس (BB)
تماس بگیرید
980,000
 
 
 
هتل چمران هتل هتل چمران (BB)
تماس بگیرید
990,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

هتل ارگهتل هتل ارگ (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 690,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل اطلسهتل هتل اطلس (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 790,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل پارک سعدیهتل هتل پارک سعدی (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 870,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل آریو برزنهتل هتل آریو برزن (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 870,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل پرسپولیسهتل هتل پرسپولیس (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 970,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل زندیههتل هتل زندیه (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 970,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل پارسهتل هتل پارس (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 980,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل چمرانهتل هتل چمران (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
توضیحات

 

با توجه به متغییر بودن نرخ بلیط وهتل قیمت برای تاریخ مورد نظر شما محاسبه می گردد.

 

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
T:44255409
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور JSI-0013 نام تور شیراز 3روز تعداد شب 2 ایرلاین تور هوایی وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1398/12/31 میلادی : 2020/03/21