تور خارجی -

سریلانکا

تورتور سریلانکا (2شب کلمبو + 4 شب بنتوتا ) پرواز ایرعربیا
تور سریلانکا (2شب کلمبو + 4 شب بنتوتا ) پرواز ایرعربیا قیمت از : 3,295,000 تومان ایرلاین : Air Arabia وضعیت تور : در حال اجرا
تور کلمبو+کندی+بنتوتا
کلمبو+کندی+بنتوتا قیمت از : 3,995,000 تومان ایرلاین : Emirates Airline وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورکلمبو+بنتوتا
کلمبو+بنتوتا قیمت از : 3,995,000 تومان ایرلاین : Emirates Airline وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورکلمبو+بنتوتا
کلمبو+بنتوتا قیمت از : 3,445,000 تومان ایرلاین : Air Arabia وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورآفر 7روز سریلانکا
آفر 7روز سریلانکا قیمت از : 3,400,000 تومان ایرلاین : Oman Air وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورسریلانکا 2شب کلمبو + 4 شب بنتوتا
سریلانکا 2شب کلمبو + 4 شب بنتوتا قیمت از : 6,280,000 تومان ایرلاین : AIR ARABIA وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورنوروز1397 سریلانکا  2شب کلمبو + 5 شب بنتوتا
نوروز1397 سریلانکا 2شب کلمبو + 5 شب بنتوتا قیمت از : 7,440,000 تومان ایرلاین : EK وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورنوروز1397 سریلانکا  2شب کلمبو + 2شب کندی+3 شب بنتوتا
نوروز1397 سریلانکا 2شب کلمبو + 2شب کندی+3 شب بنتوتا قیمت از : 7,325,000 تومان ایرلاین : EK وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورنوروز1397 سریلانکا  3شب کلمبو + 4 شب بنتوتا
نوروز1397 سریلانکا 3شب کلمبو + 4 شب بنتوتا قیمت از : 3,200,000 تومان ایرلاین : MAHAN AIR وضعیت تور : در حال اجرا
تورنوروز1397 سریلانکا  2شب کلمبو + 2شب کندی+3 شب بنتوتا
نوروز1397 سریلانکا 2شب کلمبو + 2شب کندی+3 شب بنتوتا قیمت از : 3,200,000 تومان ایرلاین : MAHAN AIR وضعیت تور : در حال ثبت نام