تور خارجی - سریلانکا -

کلمبو+کندی+بنتوتا

هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
OZO COLOMBO+ OZO KANDY SRI LANKA+ CITRUS WASKADUWA (بنتوتا+ کندی+ کلمبو)هتل OZO COLOMBO+ OZO KANDY SRI LANKA+ CITRUS WASKADUWA   (+)(BB)
5,295,000
3,995,000
 
2,195,000
2,945,000
CINNAMON LAKESIDE COLOMBO+GRAND KANDYAN HOTEL+CINNAMON BEY OR EDEN RESORT (بنتوتا+ کندی+ کلمبو)هتل CINNAMON LAKESIDE COLOMBO+GRAND KANDYAN HOTEL+CINNAMON BEY OR EDEN RESORT (BB)
6,345,000
4,645,000
 
2,445,000
3,145,000
CINNAMON GRAND COLOMBO + EARLS REGENCY OR MAHAWELI REACH + HOTEL RIU SRI LANKA (بنتوتا+ کندی+ کلمبو)هتل CINNAMON GRAND COLOMBO + EARLS REGENCY OR MAHAWELI REACH + HOTEL RIU SRI LANKA (BB)
6,795,000
4,945,000
 
2,445,000
3,145,000
هتل قیمت به تومان

OZO COLOMBO+ OZO KANDY SRI LANKA+ CITRUS WASKADUWA (بنتوتا+ کندی+ کلمبو)هتل OZO COLOMBO+ OZO KANDY SRI LANKA+ CITRUS WASKADUWA   (+)(BB)

یک تخته 5,295,000
دو تخته 3,995,000
نفر سوم -
کودک 6-2 2,195,000
کودک 12-6 2,945,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CINNAMON LAKESIDE COLOMBO+GRAND KANDYAN HOTEL+CINNAMON BEY OR EDEN RESORT (بنتوتا+ کندی+ کلمبو)هتل CINNAMON LAKESIDE COLOMBO+GRAND KANDYAN HOTEL+CINNAMON BEY OR EDEN RESORT (BB)

یک تخته 6,345,000
دو تخته 4,645,000
نفر سوم -
کودک 6-2 2,445,000
کودک 12-6 3,145,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CINNAMON GRAND COLOMBO + EARLS REGENCY OR MAHAWELI REACH + HOTEL RIU SRI LANKA (بنتوتا+ کندی+ کلمبو)هتل CINNAMON GRAND COLOMBO + EARLS REGENCY OR MAHAWELI REACH + HOTEL RIU SRI LANKA (BB)

یک تخته 6,795,000
دو تخته 4,945,000
نفر سوم -
کودک 6-2 2,445,000
کودک 12-6 3,145,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
گالری
T:44255409
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور JSI-0032 نام تور کلمبو+کندی+بنتوتا تعداد شب 7 مقصد نهایی بنتوتا+ کندی+ کلمبو ایرلاین Emirates Airline وضعیت سفر در حال برنامه ریزی تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2018/12/14 شمسی : 1397/09/23 روزهای حرکت پنح شنبه /