صدور ویزای کشورهای جهان -

ویزای فیلیپین

ویزای توریستی
زمان تحویل 7 روز کاری مدت اعتبار 30 روز قیمت 50$ مدارک

مدارک جهت ویزای توریستی فیلیپین

 اصل پاس بالای ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر - دارای حداقل ۴ صفحه خالی

پاسپورت حتما امضا شده باشد

کپی از صفحه اول پاسپورت

تکمیل فرم سفارت با امضا

دوقطعه عکس جدید 6x4 (یک قطعه در فرم چسبانده شود )

پرینت بانکی باحداقل مانده ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

نامه اشتغال به کار به لاتین یا ترجمه فیش حقوقی

 رزرو هتل تایید شده

 حضور مسافر در سفارت

در صورتیکه میخواهید ویزا را غیر حضوری اقدام کنید میبایست فرم وکالت به آژانس اقدام کننده تکمیل و همراه

مدارک فوق منگنه شده و در یک فایل قرار گیرد و در دفترخانه اسناد رسمی به تاییدیه برسد و همانجا فرم ویزا در دفترخانه امضا شود .

مهم:
کلیه مدارک می بایست به زبان انگلیسی باشد
نتیجه درخواست ویزا تنها بعد از 7 روز کاری به غیر از روز تحویل مدارک مشخص می گردد
سفارت در برخی موارد ممکن است از مسافر مدارک دیگری درخواست و یا مصاحبه حضوری را تکرار نماید

 جهت راهنمای تکمیل فرم درخواست ویزای فیلیپین

*
*
*
تعویض عکس
*
close button