صدور ویزای کشورهای جهان -

ویزای فیلیپین

ویزای توریستی
زمان تحویل 7 روز کاری مدت اعتبار 30 روز قیمت مدارک

1-حضور مسافر
2-تکمیل فرم درخواست ویزا بصورت کامل و به زبان انگلیسی
3-رزرو هتل تایید شده
4- گواهی حساب بانگی مسافر به مبلغ حداقل 5 میلیون تومان و به زبان انگلیسی
5- رزرو بلیط رفت و برگشت حداکثر به مدت 30روز
6- یک قطعه عکس رنگی 3x4 که به تازگی گرفته شده است

مهم:
کلیه مدارک می بایست به زبان انگلیسی باشد
نتیجه درخواست ویزا تنها بعد از 7 روز کاری به غیر از روز تحویل مدارک مشخص می گردد
سفارت در برخی موارد ممکن است از مسافر مدارک دیگری درخواست و یا مصاحبه حضوری را تکرار نماید

ارایه شماره ملی جهت درخواست ویزا، الزامی می باشد.

 

*
*
*
تعویض عکس
*
close button