ویزای توریستی کانادا
زمان تحویل 2 ماهه مدت اعتبار تماس بگیرید قیمت مدارک

چک لیست مدارک موردنیاز برای ویزای توریستی کانادا:

·         اصل پاسپورت متقاضی با 6 ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورت های قدیمی که در آنها ویزا درج شده است

·         1قطعه عکس جدید 4.5*3.5 رنگی زمینه سفید

·         ترجمه شناسنامه و سند ازدواج

·         تکمیل فرم های اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر کدام از متقاضیان

·         مدارک مالی شامل نامه تمکن به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک، گردش 6 ماه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه وی باشد و گواهی سپرده بلند مدت در صورت وجود. (مدارک دیگری هم چون گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل و اجاره نامه نیز میتواند تمکن مالی شما را نشان دهد)

·         ترجمه اسناد ملکی

·         مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی (با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و در آمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر و مدت زمان موافقت شده با مرخصی) ترجمه 2فیش حقوقی آخر و حکم کارگزینی برای کارمندان، ترجمه روزنامه رسمی "آگهی تاسیس" شرکت و آگهی تغییرات و تصمیمات و لیست حقوق و بیمه کارکنان و برگه های مالیاتی و گردش 6 ماه حساب شرکت برای کارفرمایان، کارت بازرگانی و گواهی اتاق بزرگانی برای تجار، پروانه دائم طبابت و پروانه مطب و دانشنامه برای پزشکان، پروانه نظام مهندسی و یا جواز ساخت برای مهندسین، پروانه بهره وری برای کارخانه داران، جوازکسب برای کاسبان، ترجمه حکم بازنشستگی و فیش مستمری بگری برای بازنشستگان.

·         دعوتنامه با ذکر نام کامل فرد دعوت کننده، تاریخ تولد، آدرس و تلفن در کانادا، عنوان شغلی، وضعیت اقامت، شرایط خانوادگی و ذکر اطلاعات خانواده "تعداد و نام افرادی که با شما زندگی میکنند، نوشته شود". و اطلاعات فرد یا افراد دعوت شونده شامل نام، تاریخ تولد، آدرس و تلفن، نسبت با دعوت کننده، دلیل سفر، مدت زمانی که قرار است در کانادا اقامت داشته باشد، محل اقامت، قصد وی برای ترک خاک کانادا و اینکه هزینه های وی در مدت زمان اقامت به عهده چه کسی می باشد. دعوتنامه باید به مهر و امضای دفتر ثبت  Notary Publicبرسد. در صورت امکان، نسبت فرد دعوت کننده با دعوت شونده از طریق ترجمه شناسنامه ها مشخص شود. ارائه اسکن کارت شهروندیCanadian citizenship card  یا شناسنامه کاناداییCanadian birth certificate  یا کارت اقامتPR card  از سوی فرد دعوت کننده الزامیست.   هم چنین سایر مدارک فرد دعوت کننده شامل گواهی اشتغال به کار، نامه بانک، برگه های مالیاتی Notice of assesment و فرم های T4 یا T1 تاثیر بسیار زیادی در ویزا شدن دعوت شونده دارند.

·         در صورت عدم وجود دعوتنامه رزرو هتل و شرح آیتینری سفر الزامیست.

·         رزرو بلیط رفت و برگشت به کانادا.

*** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.


 

*
*
*
تعویض عکس
*
close button