جزیره سفر ایرانیان

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

Sumela Monastery
Sumela Monastery
Turkey , Black Sea Coast , Trabzon , Sumela Monastery (UNESCO World Heritage Site)