تور خارجی -

فیلیپین

تورمانیل + سبو
مانیل + سبو قیمت از : 420$ ایرلاین : ًپاینترین نرخ کلاس پرواز قطری وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورمانیل + بوراکای
مانیل + بوراکای قیمت از : 52,800,000تومان + 710$ ایرلاین : پایین ترین نرخ پروازی وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورمانیل 6 شب و 7 روز
مانیل 6 شب و 7 روز قیمت از : تماس بگیرید ایرلاین : هوایی وضعیت تور : در حال ثبت نام
تور5شب و 6روز مانیل
5شب و 6روز مانیل قیمت از : 39,990,000تومان + 285$ ایرلاین : هوایی وضعیت تور : در حال ثبت نام
تور 2شب مانیل +  5شب پالاوان (پوئرتو پرنسس)
2شب مانیل + 5شب پالاوان (پوئرتو پرنسس) قیمت از : تماس بگیرید ایرلاین : هوایی وضعیت تور : در حال ثبت نام
تور2شب مانیل + 5شب پالاوان (پوئرتوپرنسس) نوروز1402
2شب مانیل + 5شب پالاوان (پوئرتوپرنسس) نوروز1402 قیمت از : تماس بگیرید ایرلاین : هوایی وضعیت تور : در حال ثبت نام
تور2 شب مانیل و 7 شب پالاوان ( 4 شب پوئرتوپرنسس + 3 شب النیدو) نوروز1402
2 شب مانیل و 7 شب پالاوان ( 4 شب پوئرتوپرنسس + 3 شب النیدو) نوروز1402 قیمت از : تماس بگیرید ایرلاین : هوایی وضعیت تور : در حال ثبت نام