جزیره سفر ایرانیان

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

ویزای توریستی
زمان تحویل 7 روز کاری مدت اعتبار 14روز قیمت مدارک

اسکن پاسپورت

مدت زمان لازم برای اخذ ویزا 7روز کاری می باشد
حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

*
*
*
تعویض عکس
*
close button